Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (391-401)

16 Σεπτεμβρίου 2020

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
391.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
392.Υποβολή πρότασης για Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τον Δήμο Αρταίων
393.Περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
394.Ορισμός της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Αθηνών Αρετής Οικονόμου του Σταύρου, που εδρεύει στην Αθήνα ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23.9.2020
395.Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 2020 για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης «Πανελληνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας Ανδρών – Γυναικών 2020 στις 4 -5 και 6/9/2020
396.Έγκριση της αρ.2/2020 απόφ. ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.
397.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις με ανακατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Ανέζας»..
398.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας – Κωστακιών».
399.Έγκριση διαγραφής ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού.
400Έγκριση για εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 1.160,42 €».
401.Έγκριση δαπάνης ποσού 1.160,42 € για συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού, με Κ.Α:20/7325.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων για το οικονομικό έτος 2020.

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (391-401)