Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (279-292)

03 Ιανουαρίου 2020

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
278 Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου
Αρταίων
279 Διακύρηξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιοπαντικών Δ Αρταιων και νομικών προσώπων
280 Έγκριση ετήσιου προγραμματισμόυ προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2020.
281΄Εγκριση πρακτίκού ΙΙ που αφορά το έργο <>.
282.Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 0260/2019 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
283 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.
284 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε. Αρταίων»
285 Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού 2019 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
286 Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» )
287 Ακύρωση διαγωνισμού του έργου <> και επανάληψη διαδικασίας(έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης).
288 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2019
289 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2019.
290 Αποδοχή δωρεάς από τις <>.
291 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»
292 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

38 25-11-2019