Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (271-290)

10 Αυγούστου 2020

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
271.Έγκριση επιχορήγησης Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή» και εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736:«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.
272.Έγκριση ή μη κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.
273.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά
274.Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διάπλους του Αμβρακικού»από τον Δήμο Αρταίων, αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15-6472 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για τα αντικείμενα της ενότητας 1,3,6,7, και 8, του διαγωνισμού του Δήμου Αρταίων “Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2019-2020
275.Ακύρωση της αριθ. 253/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
276.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχεία κ.α)
277.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για τον συνοπτικο διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».
278.Έγκριση πρακτικού για την εργασία«Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»
279.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄)
280.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
281.Έγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων»
282.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 537,69 €»
283.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
284.Εγκριση μελέτης και όρων διακύρυξης για« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ »
285.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειο ακίνητο εμβαδού 34,68 τ.μ. (αριθμ. 11-12 κατ-μα) στην Πλατεία Αγ. Αναργύρων
286.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, καταστήματος Νο (3) συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ. εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ιχθυοπωλείο)
287.Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού κτλ.
287Έγκριση ή μη πρακτικών Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
288.Εγκριση προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας τα Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
289.Εγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 25-6-2020 στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα και Στρογγυλή,
290.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ανω Πόλη»
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (271-290