Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16-30)

29 Μαρτίου 2020

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ»
17. Εγκριση της οριστικής μελέτης της με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
18.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων».
19.Έγκριση για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.) και για τη λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου»
20.Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο« Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
21.Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
22.Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής Οριστικής Ποσοτικής Και Ποιοτικής Παραλαβής του Δήμου.
23.Καθορισμός όρων και διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων,κτλ
24.Έγκριση μελετης και τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων
25.Παράταση ημερομηνίας προσφορών για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας».
26.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών,χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα,σωληνωτών και επισκευές αυλάκων.»
27.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
28.Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου στο 18ο Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. κλήσεως 9856/2019)
29.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
30.Αποδοχή δωρεάς από την Φάρμα Χήτας Α.Ε.