Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9-11-2020 (Αποφάσεις από 243 έως 263 )

31 Δεκεμβρίου 2020

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9-11-2020 (Αποφάσεις από 243 έως 263 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου) και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, οι λοιποί Δημ. Σύμβουλοι (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 9η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
243 1ο εκτακτο Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.535/2020 Α.Ο.Ε.)
244 2ο εκτακτο Αναμόρφωση προϋπολογισμού 9 (αριθμ.536/2020 Α.Ο.Ε.)
245 3ο εκτακτο Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου “Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
246 1 Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων 2020-2023 (αριθμ. 12/2020 ΑΕΕ)
247 2 Λήψη απόφασης περί εξαγοράς ακινήτου Αρχοντικού Παπακώστα
248 3 Αποδοχή πίστωσης για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
249 4 Πρόθεση απόκτησης του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 040103103006 δίπλα στο Αστυνομικό Μέγαρο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων
250 5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.529/2020 Α.Ο.Ε.)
251 6 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2020 (αριθμ. 512/2020 Α.Ο.Ε.)
252 7 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2020 (αριθμ. 513/2020 Α.Ο.Ε.)
253 8 Τροποποίηση της αριθμ. 142/2020 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα»
254 9 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
255 10 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
256 11 Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
257 12 Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης έτους 2021 – 2022
258 13 Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2021 – 2022
259 14 Μετατόπιση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 15/2020 Α.Ε.Π.Ζ.)
260 15 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 16/2020 Α.Ε.Π.Ζ.)
261 16 Γνωμοδότηση για επικαιροποίηση εισόδου-εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Β. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εκμισθώνει ο κ. ΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στην θέση «ΠΛΑΚΕΣ» Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ
262 17 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Γεώργιου
263 18 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας και ορισμός νέου Προέδρου

9-11-2020