Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-11-2020 (Αποφάσεις από 279 έως 287 )

31 Δεκεμβρίου 2020

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-11-2020 (Αποφάσεις από 279 έως 287 )
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

279 ΕΚΤΑΚΤΟ Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2020 από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» -, για τη μίσθωση χώρου στο ισόγειο και εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου για χρήση κυλικείου, λόγω COVID-19
«Παρουσίαση των προτάσεων – Βραβείων της Κριτικής Επιτροπής, για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»
280 1    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ. 603/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
281 2    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ. 615/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
282 3 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ’ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
283 4 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως μέλος της Σχολικής Επιτροπής.
284 5 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός νέων Διευθυντών ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής.
285 6 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
286 7 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
287 8   Συμπλήρωση της αριθμ. 231/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021

29)14-12-2020