Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(152-155)

13 Νοεμβρίου 2019

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
152.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019
153.-Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια υδρομέτρων για τοποθέτηση σε δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες
154.-Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:Ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
155.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης μίας (1) Θέσης Περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμοτόπου της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
25η Συνεδριαση Οικ. Επιτροπης 24-7-2019