Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (146-151)

13 Νοεμβρίου 2019

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

146.- Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
147.- Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου
148.- Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»
149.- Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
150.- Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση του
απορριμματοφόρου οχήματος (ΚΗΙ 7983) από την Άρτα στην Πάτρα και
επιστροφή στην Άρτα στις 25-07-2019
151.- Τροποποίηση της αριθμ. 73/2019 ΑΟΕ (Ορισμός υπολόγων Διαχείρισης
Πάγιας Προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων και Τοπικής
Κοινότητας Γαβριάς έτους 2019)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15-7-2019