Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (169-176)

18 Μαΐου 2021

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
169.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Δ.Ε Αρταίων
170.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για την « Προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021-2022 και προαίρεση για το έτος 2023
171.Αναμόρφωση προυπολογισμού.
172. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021 και ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για τη διαχείριση αυτής.
173.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
174.Εγκριση διακήρυξης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου:«Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών»
175. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: « Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων. »
176. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (169-176)