Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

18 Μαΐου 2021

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
145.Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 14.6i.26.5.5 «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
146.Εγκριση 1ου ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
147.Εγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαπραγματευσης του έργου «Αντιπετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα»
148.Εγκριση για άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου κατά του Γεώργιου Μπουργάνη (μίσθωση αναψυκτηρίου στο νέο κοιμητήριο)
149.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
150.Έγκριση απολογισμού έτους 2020 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»`

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)