Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (78-84)

09 Απριλίου 2021

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
78.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021.»
79. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την «Μισθοδοσία Δήμων και Νομικών προσώπων»..
80. Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Ωρίμανση έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων» από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
81. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων»
82. Εγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. Έτους 2020 γηροκομείου «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου»
83.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
84. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (78-84)