Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Σύσκεψη των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές , με αντικείμενο την αναλογική και επί ίσοις όροις κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής.

10 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Σύσκεψη των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο την αναλογική και επί ίσοις όροις κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής.

ΣΧΕΤ: α). Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.25/33604/08.04.2024 στην οποία επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων , σχετικά με την προεκλογική προβολή τους και τον έλεγχο των οικονομικών τους.

β). Το π.δ.15/2022 (Α΄ 39) και ο ν. 4255/2014 (Α΄89), από όπου απορρέουν

τα ως άνω αναφερόμενα στο σχετ.(α), ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

γ). Το Π.Δ. 18/06.04.2024 (ΦΕΚ 50/06.04.2024 τεύχος Α΄), περί ορισμού της ημερομηνίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

δ). Άρθρο 5 παρ.6 π.δ. 15/2022, καθώς και άρθρο 7 παρ.4 του π.δ. 15/2022.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά αναφερόμενα έγγραφα , για τη χρήση των χώρων που θα διατίθενται για το σκοπό της προεκλογικής προβολής των μηνυμάτων των συνδυασμών , εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 15/2022, λεκτέα τα εξής:

Η διάθεση των χώρων υπαίθριας προβολής των συνδυασμών καθορίζεται από τους δήμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. ΥΑ 17409/23-02-2024 «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων, που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα , τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων , τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους , καθώς και άλλων λεπτομερειών» (Β΄1450).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 15/2022 , από την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής εξαιρούνται πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας , μέλος διοικούσας επιτροπής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει καταδικασθεί :α). σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή β).σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή γ).σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής . Το χρονικό διάστημα εφαρμογής των οριζόμενων στο άρθρο 16 του π.δ.15/2022 υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους εκπροσώπους και τους συνασπισμούς των εξής πολιτικών κομμάτων, που μετέχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτά καθορίστηκαν από την εγκ.25/33604/08.04.2024 , ήτοι:

1.ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2.ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΉΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

3.ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής

4.ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

5.ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

6.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

7.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “NIKH

8. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

9. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

σε κοινή σύσκεψη, την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 19.00μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν στην ως άνω αναφερομένη σύσκεψη δεν παραστούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων , τότε το Δημοτικό Συμβούλιο , υποχρεούται να καθορίσει και να διαθέσει από μόνο του τους χώρους , αναλογικά και επί ίσοις όροις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ