Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 (42-46)

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 22 -02 -2018 εκτακτη
42 1.   Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη
43 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ασφάλιση οχημάτων με τίτλο: Ααφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων έργου, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018
44 3.   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
45 4.   Έγκριση οφειλόμενων δαπανών παρελθούσης χρήσης.
46 5.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
9 22-2-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ