Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 (23-41)

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 16 -02 -2018
23 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ζωοτροφών και λοιπού εξοπλισμού
24 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ-των 1,2,3,&4 στην πλατεία Αγ. Αναργύρων
25 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
26 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ON-LINE σεμινάριο
27 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο
28 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού IFT 2018
29 Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
30 Μερική τροποποίηση της αρ. 28/2017 Α.Ο.Ε.
31 1.             Έγκριση αρ. 2942/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας.
32 2.             Έγκριση αρ. 2671/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση οχήματος.
33 3.             Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της εργασίας: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δεντροστοιχιών (νέο).
34 4.             Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2017
35 5.             Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2018.
36 6.             Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
37 7.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων.
38 8.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημοσίευση προκηρύξεων
39 9.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
40 10.           Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Λοιπές Επικοινωνίες.
41 11.           Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8 16-2-2018