Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 14η (156-170)

28 Ιουνίου 2017

156 Ακύρωση της αριθμ. 65/2017 απόφαση της Ο.Ε. για τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
157 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και επισκευή φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων ’’
158 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
159 Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
160 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
161 1.   Ορισμός δικηγόρου για ανταλλαγή ακινήτου μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑ
162 2.   Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για εκτίμηση της αξίας των ακινήτων
163 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασία καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
164 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
165 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017
166 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
167 7.   Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων.
168 8.   Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων.
169 9.   Ταμιακός απολογισμός Ιανουαρίου 2017
170 10. Ταμιακός απολογισμός Φεβρουαρίου 2017

2017-14