Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Στη «Διαύγεια» και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων οι τελικοί πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού σχολικών καθαριστριών

31 Αυγούστου 2023

Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης ΑΣΕΠ που έχει βγάλει το Υπουργείο Εσωτερικών, η διαδικασία επιλογής από την τριμελή Επιτροπή Yπαλλήλων του Δήμου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr,  βρίσκονται από τις 29 Αυγούστου, οι ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται πως για τα συνολικά ογδόντα πέντε (85) άτομα που προσελήφθησαν (79 ΜΕΡΙΚΗΣ & 6 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ), υπήρξαν βάσει πρωτοκόλλου 205 αιτήσεις.

Όλες οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από 3μελή Επιτροπή Υπαλλήλων του Δήμου με κριτήρια ΑΣΕΠ (προϋπηρεσία κλπ), όπως προέβλεπε η Προκήρυξη 55472/23-7-2021  και η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3352 /Β/2021). Το Υπουργείο Εσωτερικών, επίσης, με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 58041/07.09.2022, αναφέρει αναλυτικά τι ισχύει με την μοριοδότηση της εμπειρίας.