Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα νέα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αρταίων

24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δήμος Αρταίων, συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου μάθησης, εμπλουτισμένο με νέα προγράμματα, Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Υπενθυμίζεται πώς ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο προγράμματα διαδικτυακά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικών για τον Τουρισμό.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρταίων λειτουργούν τμήματα για Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση, Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων, Τοπική Ιστορία, Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δημιουργία Ιστοσελίδας, Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης η οποία υπάρχει ηλεκτρονικά στο (www.arta.gr) μαζί με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.arta.gr/kdvm/ δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στα τηλέφωνα:

Τηλ. :2681362109, 2681362138
Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου
Email: Papadimitriou@arta.gr , zapsa@arta.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».