Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

14 Νοεμβρίου 2017

 

ΑΡΤΑ   8-11-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 68

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (46 ΤΕΜΑΧΙΑ)   ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΛΥΚΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρταίων με την υπ’ αριθμ 36/31-10-2017 απόφαση προκηρύσσει  

  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (46 ΤΕΜΑΧΙΑ)   ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΛΥΚΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ   ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017, 22-11-17 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ   (ΛΗΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ )  και ώρα 11.00  π.μ. ΕΩΣ 11.30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ )  , απ’  όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Άρτα 8 /11/2017

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΣΙΑΦΑΚΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ