Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

01 Ιουνίου 2020

ΑΔΑ: 6Σ9ΖΩΨΑ-ΣΟΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 01-06-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 10418

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 10217 / 28-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006779933) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
  2. Την διευκρίνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

            Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στα αρχεία του διαγωνισμού, εκ’ παραδρομής στην 5η ομάδα υλικών το 4ο είδος αναφερόταν ως «Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 60W≤», αντί του ορθού «Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 90W≤».  Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς έχει διορθωθεί και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

5ε ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣβ 2020