Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

25 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ:Ψ8Ι3ΩΨΑ-07Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα : 25/10/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                         Αρ.Πρωτ.: 24507

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.:2681362290

e-mail :merkoviti@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη

την αριθ.πρωτ. 24408/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011476462 ) διακήρυξη ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

Διευκρινίζει τα εξής:

    Στο παράρτημα IV της εν λόγω διακήρυξης υπάρχει το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων με τίτλο « Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας ».

Παρακαλούμε όπως, προς αποφυγή των οποιωνδήποτε λαθών, λάβετε υπόψη το νέο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς με διορθωμένο τον τίτλο ως εξής:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», το οποίο και θα επισυναφθεί εκ νέου στα συνημμένα του διαγωνισμού.

                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                         ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ