Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77-85)

29 Μαρτίου 2020

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
77.”Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολο- γισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας “»
78.Παραχώρηση τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων»
79.Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
80.Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
81.Έγκριση πρακτικού ΙV για προμήθεια εξοπλισμού για την«Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
82.Έγκριση πρακτικού για την Εργασία: «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων»
83. Έγκριση για να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη για αποδοχή της δωρεάς.
84.Έγκριση πρακτικού για την ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων,χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
85.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FREZYDERM

9