Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (61-66)

29 Μαρτίου 2020

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
61.Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης,Εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2020 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2020:
1.στον Κ.Α. 00-6421«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»,
2.στον Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης τρίτων»
3.στον Κ.Α. 70-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων»
62.Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2020 (Βερολίνο, 4 – 832020)
63.Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής»
64.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων»
65.Έγκριση Πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων,χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 22.200,00 €
66.Έγκριση Πρακτικού για την εργασία «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων ετους 2020.

7