Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (487-514)

29 Νοεμβρίου 2020

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
487.Έγκριση της αριθμ. 26/2020 μελέτης του έργου«Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου
488.Έγκριση για «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε.Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
489.Έγκριση της αριθμ. 2/2018 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο (ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ) και της αριθμ. 5/2019 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
490.Εγκριση για υποβολή πρότασης για την «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»στα πλαίσια της αριθμ. ΑΤ05 πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
491.Εγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έργου 2015 και έργα προληψης νέων (Β΄ΦΆΣΗ)
492.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
493.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων».
494.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.
495.Έγκριση για τον ορισμό Δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (υπόθεση ENERGA)
496.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
497.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ».
498.Έγκριση πρακτικού του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
499.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
500.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» .
501.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
502.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
503.Έγκριση πρακτικού του Έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
504.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού».
505.Έγκριση πρακτικού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 19PROC006108364 )
506.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
507.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
508.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
509.Αποδοχή χρηματικής δωρεάς.
510.Έγκριση πρακτικού για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
511.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
512.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020
513.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020
514 Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την « Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα».

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)