Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (449-461)

02 Οκτωβρίου 2020

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
449.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Αρταίων.
450.Εγκριση πρακτικού Ι για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό»
451.Ορισμός Δικηγόρου, για την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 466/2020 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Αρταίων κλπ κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.)
452Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 157/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
453.Εγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
454¨Eκριση διακήρυξης διαγωνισμού και κατάρτηση όρων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
455.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
456.Έγκριση δαπάνης και απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14-9-2020 στην Τ.Κ Καλαμιάς.
457.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οριζόντια σήμανση.διαγραμμίσεις,διαβάσεις πεζών»
458. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διαστημα 01-03/12/2017»
459.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζηρού και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη διευθέτησης και οριοθέτησης ποταμού Λούρου».
460.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
461.Έγκριση πρακτικού κληρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ».

46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ