Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (404-405)

16 Σεπτεμβρίου 2020

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:30 π.μ με τα εξής θέματα:
404.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
405.Έγκριση πρακτικού Νο3 (Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου) της επιτροπής για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων ετών 2019-2020-2021

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (404-405)