Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (370-381)

16 Σεπτεμβρίου 2020

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα:
370.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
371.Έγκριση πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
372.Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
373.Έγκριση πρόσληψης τεχνικών υπαλλήλων με συμβάσεις.
374.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
375.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
376.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
377.Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2021.
378.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων στο δήμο Αρταίων»στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 4369/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. Ήπειρος.
379.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
380.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ”.
381.Έγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Β και Δ΄,

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (370-381)