Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(250-265)

27 Νοεμβρίου 2019

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
250 Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
251 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 2412019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων»
252 Εισήγηση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Μπαλάγκα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
253 Αναμόρφωση προυπολογισμού
254 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Λιμενικου Ταμείου
255 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
256 Έγκριση για Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και Διεξαγωγή Εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στo Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
257 Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002«Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων».
258 Έγκριση πρακτικού Ι -Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων.
259 Έγκριση πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών για το έτος 2019.
260 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
261 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
262 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας:<<Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών,του Δήμου Αρταίων.
263 Έγκριση πρακτικού Ι Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης κτλ.
264 Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
265 Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Αποστολόπουλου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

36 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019