Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλοβάτου, Ρόκκα και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

12 Ιουνίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων & Δημοτική Περιουσίας
Αρ.Πρ. : 13168 / Οικ.
Ημ.Πρ. : 10/06/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλοβάτου, Ρόκκα και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων  των Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλοβάτου, Ρόκκα και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Φιλοθέης του δήμου Αρταίων ως κάτωθι:

α/α Κατηγορία

Έκτασης

Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα  Διάρκεια

Μίσθωσης

 

1.

Σχολική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ. 374

 

38,750 στρ.

 

ΣΧΟΛΙΚΑ

 

Χαλκιάδες

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

2. Σχολική,  με αριθ. ΚΑΕΚ

 

 

Αρ.

 

69,155 στρ.

 

ΚΑΚΟΒΑΤΑ

 

Χαλκιάδες

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

3. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

 

Αρ.  

9,500 στρ.

 

ΜΟΥΣΙΑΣ

 

Χαλκιάδες

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

4. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

 

Αρ.  

52,000 στρ.

 

ΣΧΟΛΙΚΑ

 

 

Καλοβάτου

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

5. Σχολική, Αρ.  

12,000 στρ.

 

ΝΤΡΑΖΙ

 

Ρόκκα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

6. Σχολική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ.

 

8,000 στρ.

 

ΣΤΕΝΑ

 

Ρόκκα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

7. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Β.Α τμήμα

Αρ. 329

 

46,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

8. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Ν.Δ Τμήμα

Αρ. 329

 

46,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

9. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Δυτικό Τμ.

Αρ. 359

 

28,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

10. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Μεσαίο

Αρ. 359

 

36,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

11. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Ανατολικό

Αρ. 359

 

38,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

12. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ. 541

 

14,500 στρ.

 

Μακρό-

-νησος

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

13. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ. 720

 

36,500 στρ.

 

Βακού-

– φικα

 

Αγίου

Σπυρίδωνα

4 έτη, με

+2               έτη

παράταση

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 52/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Ιουνίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα ως κάτωθι:

 

α/α Κατηγορία

Έκτασης

Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα  Ώρα

Διαγωνισμού 

 

1.

Σχολική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ. 374

 

38,750 στρ.

 

ΣΧΟΛΙΚΑ

 

Χαλκιάδες

08:30 έως  09:00 π.μ.
2. Σχολική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ.

 

69,155 στρ.

 

ΚΑΚΟΒΑΤΑ

 

Χαλκιάδες

09:00 έως  09:30 π.μ.
3. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

Αρ.  

9,500 στρ.

 

ΜΟΥΣΙΑΣ

 

Χαλκιάδες

09:30 έως  10:00 π.μ.
4. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

Αρ.  

52,000 στρ.

 

ΣΧΟΛΙΚΑ

 

 

Καλοβάτου

10:00 έως 10:30 π.μ.
5. Σχολική Αρ. 12,000 στρ. ΝΤΡΑΖΙ Ρόκκα 10:30 έως  11:00 π.μ.
6. Σχολική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ.

 

8,000 στρ.

 

ΣΤΕΝΑ

 

Ρόκκα

11:00 έως  11:30 π.μ.
7. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Β.Α τμήμα

Αρ. 329

 

46,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

Αγίου

Σπυρίδωνα

11:30 έως  12:00 π.μ.
8. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Ν.Δ Τμήμα

Αρ. 329

 

46,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

Αγίου

Σπυρίδωνα

12:00 έως  12:30 π.μ.
9. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Δυτικό Τμ.

Αρ. 359

 

28,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

Αγίου

Σπυρίδωνα

12:30 έως  13:00 π.μ.
10. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Μεσαίο

Αρ. 359

 

36,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

Αγίου

Σπυρίδωνα

13:00 έως  13:30 π.μ.
11. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ Ανατολικό

Αρ. 359

 

38,000 στρ.

 

ΛΕΡΑ

Αγίου

Σπυρίδωνα

13:30 έως  14:00 π.μ.
12. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ. 541

 

14,500 στρ.

Μακρό-

-νησος

Αγίου

Σπυρίδωνα

14:00 έως  14:30 π.μ.
13. Δημοτική,  με αριθ. ΚΑΕΚ  

Αρ. 720

 

36,500 στρ.

Βακού-

– φικα

Αγίου

Σπυρίδωνα

14:30 έως  15:00 π.μ.

 

   Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Κοινότητα Χαλκιάδων

 1. Σχολική, 38,75 στρ.(το αρ. 374 κληρ.)στη θέση «Σχολικά», ελάχιστο όριο 35,70€/στρ
 2. Σχολική έκταση 69,155 στρ. στη θέση «Κακοβάτα», ελάχιστο όριο 28,50€/στρ
 3. Σχολική έκταση 9,5 στρ. στη θέση «Μουσιάς» ελάχιστο όριο 35,70€/στρ

Κοινότητα Καλοβάτου

 1. Σχολική έκταση 52 στρ. στη θέση «Σχολικά» ελάχιστο όριο 68,50€/στρ

Κοινότητα Ρόκκα

 1. Σχολική έκταση 12 στρ. στη θέση «Ντράζι» ελάχιστο όριο 31,60€/στρ
 2. Σχολική έκταση 8 στρ. στη θέση «Στενά» ελάχιστο όριο 31,61€/στρ

Αγίου Σπυρίδωνα

 1. Δημοτική, 46 στρ.(Β.Α. τμήμα του αρ. 329 αγρό), «Λέρα», ελάχιστο όριο 42,07€/στρ
 2. Δημοτική, 46 στρ.(Ν.Δ. τμήμα του αρ. 329 αγρό), «Λέρα», ελάχιστο όριο 42,20€/στρ
 3. Δημοτική, 28 στρ.(Δυτικό τμήμα του αρ. 359 αγρό), «Λέρα» ελάχιστο όριο 38,11€/στ
 4. Δημοτική, 36 στρ.(Μεσαίο τμήμα του αρ. 359 αγρό) «Λέρα» ελάχιστο όριο 38,16€/στ
 5. Δημοτική, 38 στρ.(Ανατολ. τμήμα του αρ.359 αγρό) «Λέρα» ελάχιστο όριο 38,05€/στ
 6. Δημοτική, 14,5 στρ. (το αρ. 541 αγρό), «Μακρόνησος», ελάχιστο όριο 12,11€/στρ
 7. Σχολική, 36,5 στρ. (το αρ. 720 αγρό), θέση «Βακούφικα» ελάχιστο όριο 38,41€/στρ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Κοινότητα Χαλκιάδων

 1. θέση «Σχολικά», 38,75στρ. Χ ελάχιστο όριο 35,70€/στρ. = ποσό εγγύησης 138,34€
 2. θέση «Κακοβάτα», 69,155στρ. Χ ελάχιστο όριο 28,50€/στρ=ποσό εγγύησ 188,54€
 3. θέση «Μουσιάς», 9,5 στρ. Χ ελάχιστο όριο 35,70€/στρ = ποσό εγγύησης 33,92€

Κοινότητα Καλοβάτου

 1. θέση «Σχολικά», 52 στρ. Χ ελάχιστο όριο 68,50€/στρ = ποσό εγγύησης 356,20€

Κοινότητα Ρόκκα

 1. θέση «Ντράζι», 12 στρ. Χ ελάχιστο όριο 31,60€/στρ = ποσό εγγύησης 37,92€
 2. θέση «Στενά», 8 στρ. Χ ελάχιστο όριο 31,61€/στρ = ποσό εγγύησης 25,29€

Αγίου Σπυρίδωνα

 1. «Λέρα»(ΒΑ του αρ. 329),46στρ Χ ελάχ. όριο 42,07€/στρ =ποσό εγγύησης 193,52€
 2. «Λέρα»(ΝΔ του αρ.329),46στρ Χ ελάχ. όριο 42,20€/στρ =ποσό εγγύησης 194,12€
 3. «Λέρα»(Δυτικό, αρ. 359), 28στρ Χ ελάχ. όριο 38,11€/στρ= ποσό εγγύηση 106,71€
 4. «Λέρα»(Μεσαίο,αρ. 359),36στρ Χ ελάχ. όριο 38,16€/στρ=ποσό εγγύησης 137,38€
 5. «Λέρα»(Ανατολ. αρ.359),38στρ Χ ελάχ. όριο 38,05€/στρ=ποσό εγγύησης 144,59€
 6. «Μακρόνησος»(αρ. 541),14,5στρ Χ ελάχ. όριο 12,11€/στρ=ποσό εγγύηση 17,56€
 7. «Βακούφικα» (αρ. 720), 36,5στρ Χ ελάχ. όριο 38,41€/στρ= ποσό εγγύηση 140,20€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, στο αντίστοιχο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού και στους Προέδρους των Κοινοτήτων στα όρια των οποίων ανήκουν οι προς δημοπράτηση δημοτικές εκτάσεις.  

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                    

                                                                         ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ