Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-11-2020 (Αποφάσεις από 264 έως 267 )

31 Δεκεμβρίου 2020

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-11-2020 (Αποφάσεις από 264 έως 267 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 18η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

264 1ο εκτακτο Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για ‘Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων’ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
265 2ο εκτακτο Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για το ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2021 , στα όρια του Δήμου Αρταίων
266 3ο εκτακτο Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.548/2020 Α.Ο.Ε.)
267 1 Καθορισμός τελών έτους 2021

26)18-11-2020