Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (170-188)

03 Ιουνίου 2020

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2`6η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
170.Σύναψη Δημοσίας Συμβάσης παροχής υπηρεσιών για το Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων.
171.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο««Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
172.Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 166/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου διακήρυξης και κατάρτιση όρων για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)
173.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις τεχνικά)
174.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
175.Έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο πρακτικού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»».
176. Έγκριση πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής »
177. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο«Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
178.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για του έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών –αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού»
179. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019
180. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020
181.Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων».
182. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
183. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
184.Ορισμός Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβης έργων.
185.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
186. Έγκριση παράτασης του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
187. Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
188. Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (170-188)