Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (149-167)

03 Ιουνίου 2020

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
149 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγων προέδρων
150 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής
151 ΄Εγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
152 Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον κωδικό Κ.A. 64.6117.001 “Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaborates with Albania fon nZEBs από το Δήμο Αρταίων (INTERREG)
153 Εξειδίκευση του κωδικού K.A. 64.6117.001 “Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaborates with Albania fon nZEBs από το Δήμο Αρταίων (INTERREG)
154 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ » – ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
155 Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την <<Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ
156 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διακήρυξή και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
157 Έγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα"
158 Έγκριση μελέτης για το έργο“Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)” στα πλαίσια ΠΑΑ 2014-2020
159 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε
160 Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RAFARM.
161 Έγκριση πρακτικού Απολογισμού-Ισολογισμού 2019 Φιλαθρωπικού Ιδρύματας “ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ ¨
162 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής,πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (11 & 12) που βρίσκονται στη πλατεία των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.
163 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλος-νεροτριβή) εμβαδού 102 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
164 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης (Δασική) στη θέση «Χειμαδιά» στην Τ.Κ Λιμίνη για λειτουργία σταυλικής εγκατάστασης
165 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής,πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του κατ-τος με αριθ. 3 εντός της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αρταίων
166 Έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση όρων για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)
167 Έγκριση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε.Αμβρακικού,της Δ.Ε.Ξηροβουνίου( Καμπή) και της Δ.Ε.Φιλοθεης του Δήμου Αρταίων

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (149-167)