Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-8-2020 (Αποφαση αριθμ. 206 )

25 Σεπτεμβρίου 2020

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-8-2020 (Αποφαση αριθμ. 206 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δημοτικού Οδικού Δικτύου σε τμήμα της οδού σε τμήμα της οδού Αγίας Ειρήνης σε μήκος περίπου 65 (εξήντα πέντε) μέτρων από τη συμβολή της με την Αγίου Αρτεμίου έως τα όρια του οικοπέδου της Ελληνικής Αστυνομίας (Ο.Τ. 440) με αμφίδρομη κίνηση. (αριθμ. 14/2020 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & αριθμ.63/2020 Αποφ. Τοπ. Κοινότητας Αρταίων)