Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (106-110)

13 Μαΐου 2020

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
106.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
107.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με συστημικό αριθμό ‘’88239’’ στο ΕΣΗΔΗΣ.
108.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020
109.Έγκριση πρακτικού για το έργο με τίτλο με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ».
110.Έγκριση πρακτικού για το έργο με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31-3-2020