Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (91-99)

29 Μαρτίου 2020

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
91.Προγραμματισμός πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών
92.Έγκριση πρακτικού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο«Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
93.Προγραμματισμός πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
94.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020
95Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3/28-2-2020 πρακτικού για τον Απολογισμό-Ισολογισμό Οικ. Έτους 2019 του Γηροκομείου Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου.
96.Έγκριση πρακτικού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας».
97. Έγκριση πρακτικού για το «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 »
98.Έγκριση για εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 13.468,11 €»
99.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

11