Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Υποβολές έντεκα (11) προτάσεων από το Δήμο Αρταίων στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και στα Ε.Π. Ηπείρου και Αλιείας (ΕΣΠΑ 2014-2020) συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000,00 ευρώ

09 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμος Αρταίων αξιοποιώντας πλήρως το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και το ΠΕΠ Ηπείρου, και προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει κάθε χρηματοδοτική  ευκαιρία που του παρουσιάζεται, στις 30/12/2019 υπέβαλλε έντεκα (11)  προτάσεις για ένταξη στα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού, 13.118.565,60 ευρώ.

Οι προτάσεις του Δήμου Αρταίων αφορούν τα εξής:

 «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 6.029.145,60 ευρώ στο ΕΠ Ήπειρος. Αφορά σε έργο δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων σύνδεσης των  μνημείων της πόλης, με μήκη ανά κατηγορία ποδηλατόδρομου α) Αποκλειστικός διάδρομος στο ύψος του πεζοδρομίου 3.050 m, β) Αποκλειστικός διάδρομος επί του οδοστρώματος 915 m, γ) Κοινή χρήση με πεζούς 1.260 m και δ) Κοινή χρήση με οχήματα 740 m, με φυτεύσεις πρασίνου και μικρές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εναλλακτικών μορφών μετακίνησης π/υ 5.700.000,00 ευρώ και στην προμήθεια και τοποθέτηση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων π/υ 329.145,60 ευρώ.

«Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» προϋπολογισμού 1.523.000 ευρώ στο ΕΠ Ήπειρος. Αφορά στην αντικατάσταση φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led, στο κέντρο της πόλης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την αισθητική αναβάθμιση του.

«Προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων » προϋπολογισμού 985.800,00 ευρώ στο ΕΠ Ήπειρος, για την προμήθεια έξι (6) νέων οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων, υδροφόρου οχήματος και οχήματος πλύσης κάδων.

«Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων» προϋπολογισμού 750.000 ευρώ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε οικόπεδο εκτός σχεδίου του Δήμου Αρταίων.

«Έργο υλοποίησης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στον οικισμό της Ανέζας» προϋπολογισμού 1.865.000,00 ευρώ στο ΕΠ Ήπειρος. Αφορά σε διαμόρφωση της κεντρικής οδού που διασχίζει τον οικισμό Ανέζας με  δημιουργία πεζοδρομίων, θέσεων στάθμευσης και λοιπού αστικού εξοπλισμού.

«Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας» προϋπολογισμού 520.800 ευρώ στο Ε.Π. Αλιείας. Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών βελτίωσης της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αλιευτικού καταφυγίου και την αύξηση του αριθμού σκαφών προς ελλιμενισμό.

«Προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος – αποφρακτικό για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Άρτας» προϋπολογισμού 520.800,00 ευρώ στο ΕΠ Ήπειρος. Αφορά στην αντικατάσταση παλαιού βυτιοφόρου οχήματος-αποφρακτικού της ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ με νέας τεχνολογίας ενεργειακά αποδοτικότερο.

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» προϋπολογισμού 310.620,00 ευρώ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  Το έργο αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 49 σχολικές μονάδες του Δήμου.

«Μελέτη και εφαρμογή πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 291.400,00 ευρώ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση/έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε 53 σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων.

«Σύνταξη σχεδίων και μελετών για τις λιμενικές υποδομές του Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την βελτίωση και αναβάθμιση των λιμανιών Κορωνησίας και Σαλαώρας.

«Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων» προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αφορά  στη δημιουργία/αναβάθμιση είκοσι (20) θέσεων στάσεων.