Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου

28 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγορές του ανωτέρω άρθρου (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, η οποία εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων, που στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, για να παραλαμβάνουν την αίτηση την οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, επισυνάπτοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
  2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
  3. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
  5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου και
  7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Κ. α.α.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 Χριστόφορος Σιαφάκας

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

 

Καψάλη Κλεονίκη