Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Τοποθέτηση οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια του Δήμου Αρταίων

19 Δεκεμβρίου 2019

Τοποθετήθηκαν στα κοιμητήρια του Δήμου Αρταίων θυρίδες οστεοφυλακίων, ξεκινώντας από εκείνα που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα χωρητικότητας. Η προμήθεια των ανωτέρω είναι προϋπολογισμού 16.275 ευρώ.

Ο Δήμος Αρταίων προέβη στην κίνηση αυτή για την αποσυμφόρηση των κορεσμένων κοιμητηρίων, για να υπάρξει μια ορθότερη διαχείριση των κοιμητηρίων (ταφών, εκταφών και συντήρηση αυτών) για την αποφυγή επεκτάσεων κοιμητηρίων και την δημιουργία νέων, διότι η δημιουργία νέων και η επέκταση των υφιστάμενων δεν είναι εφικτή για το λόγο ότι, η επέκταση θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές χώρων και αποστάσεων από οικισμούς.

Οι θυρίδες τοποθετήθηκαν στα νεκροταφεία του Δήμου σε θέσεις που υπέδειξε η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα οστεοφυλάκια τοποθετήθηκαν στο παλιό κοιμητήριο της Άρτας, στο Γλυκόριζο (Αγία Παρασκευή), στο κοιμητήριο Καλοβάτου, στο κοιμητήριο Κεραματών και Αγίου Σπυρίδωνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος διατήρησης οστεοφυλάκιου είναι πολύ μικρότερο από το κόστος διατήρησης τάφου στο αντίστοιχο κοιμητήριο.

Επίσης θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία εκταφών και η τοποθέτηση στα οστεοφυλάκια από τα πιο κορεσμένα νεκροταφεία ξεκινώντας από τα ταφεία στα οποία δεν υπάρχει υπόχρεος για πολλά χρόνια.

Με αυτή κίνηση ο Δήμος Αρταίων λύνει ένα χρόνιο ζήτημα  που απασχολούσε το Δήμο και τις τοπικές κοινωνίες διότι σε αρκετά κοιμητήρια δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χώρος για νέες ταφές.