Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ)

15 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και αυτές του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,  σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου με φυσική παρουσία ,τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και δια περιφοράς, την 19η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-7-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16305
/14-07-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την πράξη Αξιοποίηση του πολιτιστικού κτηρίου ΞΕΝΙΑ Άρτας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου
 2. Τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ΔΕ Αμβρακικού»
 3. Έγκριση ασκηθείσας κύριας παρέμβασης του Δήμου Αρταίων ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
 4. Άσκηση ή μη ενδείων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ αριθμ. 72/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
 5. Επικαιροποίηση των αριθ 50/2011 και 94/2011 αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής που αφορά την δωρεά οικοπέδου από τον Δήμο Αθανάσιο
 6. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
 7. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες στις ΤΚ Αρταίων – Λιμίνης – Καμπής του Δήμου Αρταίων»
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για «Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες στις ΤΚ Αρταίων – Λιμίνης – Καμπής του Δήμου Αρταίων»
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο δίκτυο οδοφωτισμού της περιφερειακής οδού στον αστικό ιστό της πόλης της Άρτας»
 10. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από  θεομηνία  στο Δήμο Αρταίων»
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για «Αποκαταστάσεις  ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Αρταίων»
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για «Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2)»
 13. Έγκριση σύναψης σύμβασης για τον καθαρισμό αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού (επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.92/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής)
 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού  για το έργο : Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού ελ. Βενιζέλου
 15. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού  για το έργο :Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Τ.Κ. Ανέζας
 16. Έγκριση Πρακτικού  Κατακύρωσης  Διαγωνισμού  της προμήθειας  με τίτλο : Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη Δ.Ε. Αμβρακικού
 17. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού  για: Ετήσιες Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
 18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού  για: Ετήσιες Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
 19. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ – ΛΙΟΝΤΟΣ  & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
 20. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ – ΔΤ: ΑΔΚ ΑΕ Ι ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΔΤ ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας
 21. Επί αιτήσεως του Κων/νου Πετράκου για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)»
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα  έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας
 26. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτες πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων»
 27. Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το έτος 2022»
 28. Έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας που αφορά «Ψήφιση πινάκων στοχοθεσίας έτους 2022»
 29. α) Συνδιοργάνωση έκτακτων εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμότοπου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλοθέης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπευτηρίου β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» γ) Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων
 30. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6431.001 «Τουριστική προβολή Δήμου Αρταίων έτους 2022».
 31. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
 32. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων (για δύο έτη και δικαίωμα προαίρεσης)»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ