Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

09 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 13η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ

1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
2ο: Παραίτηση από δικόγραφο τριτανακοπής και άσκηση νέας
3ο: Έγκριση μελέτης του έργου Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
4ο: Επί αιτήσεως του Γεωργίου Ψυλάκη για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL nZEBs»
5ο: Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Ιστορικού διατηρητέου Δημαρχείου Άρτας»
6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτροστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.)»
7ο: Έγκριση δαπάνης και την απ’ ευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 26 – 28/11/2021 στην ΤΚ Πιστιανών & Τ.Κ. Φανερωμένης
8ο: Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ