Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023)

07 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Μ. Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 11-4-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9934
/7-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο “Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας”
 2. Εισήγηση – Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 3207/06.02.2023 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση σε λακκούβα επί δημοτικής οδού προς Άγιο Σπυρίδωνα»
 3. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 610/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β’, μεταβατική έδρα Άρτας)
 4. Ειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α. 00-6735 “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία”
 5. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Αρταίων εκτός νομού Άρτας
 6. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων με μηχάνημα έργου ισοπεδωτή-διαμορφωτή γης (γκρεϊντερ)
 7. Σύναψη δημόσιας σύμβασης για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας γερανοφόρου οχήματος με αρπάγη
 8. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Σίτισης των επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
 9. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραμματοθυρίδων για τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αρταίων
 11. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής για το έργο με τίτλο: Έργο βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής τριγώνου με φυτεύσεις
 12. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής για το έργο “Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας”
 13. Εξειδίκευση του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο “Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 76.877,19€
 14. Αποδοχή δωρεάς του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας κ Αθλητισμού από τις <<Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης>> μέσω της Ένωσης <<Μαζί για το παιδί>>.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ