Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)

10 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022(ΦΕΚ 136), «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την 13η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 13-3-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6097
/9-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Άσκηση Αίτησης για τον Καθορισμό Οριστικής Τιμής Μονάδας Αποζημίωσης από Απαλλοτρίωση
 2. Νομική συνδρομή του τέως Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αρταίων κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
 3. α) Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FRESKON και μετακίνηση εκπροσώπων β) την εξειδίκευση του  Κ.Α. 00.6421«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
 4. Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»
 5. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου με υπόγεια στάγδην άρδευση σε νησίδες του Δήμου Αρταίων», για το έτος 2023
 6. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Αμβρακικού», για το έτος 2023
 7. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Βλαχερνών», για το έτος 2023
 8. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Φιλοθέης», για το έτος 2023
 9. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Ξηροβουνίου», για το έτος 2023
 10. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Επισπορές σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων», για το έτος 2023
 11. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγ. Αναργύρων», για το έτος 2023
 12. Σύνταξη όρων εκ νέου διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθ. (5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων
 13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
 14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις δράσεις ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Αρταίων
 15. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ – Υποέργο 2 ’Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της Επαρχιακής Οδού Άρτας – Κωστακιών’’
 16. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ – Υποέργο 1 ‘’Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Φιλοθέη Άρτας’’
 17. Έγκριση 5ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων»
 18. Έγκριση 5ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2)»
 19. Έγκριση 5ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Αρταίων»
 20. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή  και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και  στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
 21. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Αρταίων εκτός νομού Άρτας
 22. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων»
 23. Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή οριστικής παραλαβής έργων
 24. Αποδοχή δωρεάς του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού από τις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» μέσω της Ένωσης “Μαζί για το Παιδί”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ