Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023)

03 Φεβρουαρίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022(ΦΕΚ 136, «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την 7η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 6-2-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 516
/2-2-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Συμμόρφωση με την αριθμ. 1/2023 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Άρτας.
 3. Διόρθωση της αριθμ. 350/2022 απόφασης ΟΕ Χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» από το Ταμείο Ανάκαμψης
 4. Εισήγηση για τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 156/2021 απόφασης του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (μεταβατική έδρα Άρτας)
 5. Εισήγηση για τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 178/2021 απόφασης του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (μεταβατική έδρα Άρτας)
 6. Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός νομού Άρτας
 7. Επικαιροποίηση – έγκριση μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας»
 8. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων»
 9. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού «Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
 10. Γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού όσον αφορά  «Τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (ομάδες 4,5,7,8,9 και 11)»
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗΚΕΔΑ» Τμήμα 1:Φορτωτής – Εκασκαφέας Ελαστικοφόρος (3τεμαχια)
 12. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» ΤΜΗΜΑ 8: ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (mini bus)
 13. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Tablets και Συστήματος Προτεραιότητας για τον Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (ΕΛΛΑΔΑ 2.0)
 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ YΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2022 – 2023 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2022, 2023»
 15. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
 16. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και Προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)»
 17. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων
 18. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
 19. Έγκριση σύναψης σύμβασης για εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας
 20. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης – επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου Αρταιων και λοιπών ειδικών η/μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταιων
 21. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ – Υποέργο 2: ‘’ Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της Επαρχιακής Οδού Άρτας – Κωστακιών
 22. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του έργου ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ – Υποέργο 1 ‘’Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Φιλοθέη Άρτας’’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ