Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023)

06 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την 11η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2023
  2. Προγραμματισμός Προσλήψεων Δημοτικής Αστυνομίας 2023
  3. Έγκριση μελέτης και σύνταξης όρων διακήρυξης που αφορά  έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ»
  4. Ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στα πλαίσια των υποχρεώσεων βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας για το σχεδιασμό και την ωρίμανση προγράμματος Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ