Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

23 Σεπτεμβρίου 2022

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την  27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-9-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21328
/23-09-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Αντικατάσταση ορισθέντος δικηγόρου για έγερση αγωγής του Δήμου Αρταίων κατά του ΑΣΔΣΑ
 2. Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΧΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο για τη στέγαση και λειτουργία του νέου ΚΕΠ (492Π) του Δήμου Αρταίων
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 230/2022 προηγούμενης απόφασης ΟΕ που αφορά έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ για δύο (2) έτη και προαίρεση για το Δήμο Αρταίων
 5. Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής προϊσταμένης τμήματος εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο στο σεμινάριο με θέμα ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ που θα υλοποιηθεί (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2022
 6. Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002 «Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
 7. α) Συνδιοργάνωση της 12ης Γιορτής Κάστανου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» γ) έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων
 8. α) Συνδιοργάνωση συνεδρίου φαρμακολογίας με την Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» γ) έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων
 9. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2022
 10. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στις 19/09/2022 λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 19/09/2022 στην Τ.Κ. Μύτικα
 11. Συμπλήρωση της αριθμ. 442/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά : «Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού «Εκδηλώσεις δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων»
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης που αφορά το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2)»
 13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων & οικιακής κομποστοποίησης
 14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης και ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»
 15. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων»
 16. Ένσταση κατά της αριθμ.383/2022 απόφασης της ΟΕ περί χορήγησης 6μηνης επιμήκυνσης του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
 17. Επί αιτήσεως – δήλωσης του αναδόχου Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε. για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων».
 18. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
 19. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων – Α’ Φάση»
 20. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπάλληλων Δήμου Αρταιων (για δυο έτη και δικαίωμα προαίρεσης)»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                  

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ