Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

15 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 19-9-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25220
/8-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  1. Ορισμός Δικηγόρου, για κατάθεση διεκδικητικής αγωγής του Δήμου Αρταίων και νομικές ενέργειες με σκοπό την διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών στα με ΚΑΕΚ 04010ΕΚ000364 και 040102914006/0/0 ακίνητα
  2. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας, διενεργήσας την 14η Σεπτεμβρίου 2023 για την βραχυχρόνια εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων των κοινοτήτων Ανέζα και Ράχη της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων
  3. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου «Σύνταξη όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση  δημοτικής (δασικής) έκτασης στη θέση «ΚΑΚΟΠΕΤΡΙ» της Κοινότητα Λιμίνη ΔΕ Άρτας του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία προσωρινής (υφιστάμενης) σταβλικής εγκατάστασης»
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος – κυλικείο (εντός Δημαρχείου Άρτας) του Δήμου Αρταίων, λόγω λήξη της προηγούμενης σύμβασης μίσθωσης
  5. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ