Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

08 Σεπτεμβρίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 12-9-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24446
/8-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 346/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Ορισμό Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει ως προς τελεσίδικο αποφάσεων σε ενδοιαστικές επιλύσεις διαφορών»
 2. Ορισμός δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση που αφορά την με αρ. 43/2023 αίτηση περί συντηρητικής απόδειξης της Ανθούλας χας Αλεξίου Κουτσούκη κατά του Δήμου Αρταίων
 3. Ορισμός δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση που αφορά με αρ. 56/2023αίτηση περί κανονισμού ορίων της Ανθούλας χας Αλεξίου Κουτσούκη κατά του Δήμου Αρταίων
 4. Ορισμός δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση που αφορά την διαδικασία σύνταξης και υπογραφής από τους αρμοδίους Ενόρκων Βεβαιώσεων σε δημοτικές ιδιοκτησίες στις Τ.Κ. Γραμμενίτσας και Πιστιανά του Δήμου Αρταίων»
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την Δ’ δόση έτους 2023 της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ –  ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
 6. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
 7. Έγκριση πρακτικού 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Εξωραϊσμός – αναβάθμιση πλατειών»
 8. Έγκριση πρακτικού 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας οικισμού Νέας Βίγλας»
 9. Έγκριση πρακτικού απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων» ΤΜΗΜΑ 10: ΔΙΚΥΚΛΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 109 ΕΩΣ 125 CC ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 ΤΕΜ
 10. Έγκριση ή μη Γνωμοδότησης που αφορά την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
 11. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ