Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023)

18 Αυγούστου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 22-8-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20609
/18-8-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  2. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με αίτηση του Ευαγγέλου Σκανδάλη για αποζημίωση από ανεπιτήρητα βοοειδή
  3. Ορισμός Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει ως προς τελεσίδικο αποφάσεων σε ενδοιαστικές επιλύσεις διαφορών
  4. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρταίων με τα ποσά των 40.000,00€ και 10.000,00€ αντίστοιχα.
  5. Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α. 60-7341.002 Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων.
  6. Α) Διοργάνωση δράσης επίσκεψης για την πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφιών της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, κάλυψη φιλοξενίας της από το Δήμο Αρταίων σε συνδιοργάνωση με την ΑΔΑΕ-ΟΤΑ την Ά ΤΟΜΥ Άρτας και τους Επιστήθιους Φίλους-Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών και Φίλων Άρτας Β) Εξειδίκευση δαπάνης στον ΚΑ-00-6433.000 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του Δήμου Αρταίων ποσού 510,00 ευρώ.
  7. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Αρταίων εκτός νομού Άρτας.
  8. Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης διέλευσης (e-pass) του υπηρεσιακού οχήματος του Δημάρχου από σταθμούς διοδίων.
  9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπαλλήλου για την πληρωμή δαπάνης διέλευσης (e-pass) του υπηρεσιακού οχήματος του Δημάρχου από σταθμούς διοδίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ