Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)

02 Ιουνίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 6η Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 6-6-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15183
/12-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή μηνύσεως
 2. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση γραπτών προτάσεων
 3. Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση γνωμοδότησης σχετικά με την αναδρομική αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη χορήγηση γνωμοδότησης σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αίτησης ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σε δύο δικαστικές υποθέσεις του Δήμου
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κλειστών καταστημάτων στα ΨΑΡΟΠΛΙΑ
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 8. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2023
 9. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2022
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 116/2023 Α.Ο.Ε. που αφορά σε σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2023 και ορισμό υπολόγων προέδρων για τη διαχείριση αυτής
 11. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Αρταίων εκτός νομού Άρτας
 12. Αίτημα κ. Ζιώγου Ευστρατίου για προσκύρωση δημοτικού χώρου με εξώδικο διακανονισμό στην οδό Ανεμομύλων
 13. Αίτημα κ. Κωνσταντή Κων/νου για προσκύρωση δημοτικού χώρου σύμφωνα με την αρ. Π16/2013 πράξη, με εξώδικο κανονισμό
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και ανάδειξη του κεντρικού ιστού της πόλης της Άρτας – υποέργο 1 : Ανάπλαση κεντρικού πυρήνα της πόλης της Άρτας»
 15. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων»
 16. Έγκριση 1ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων 2023 (Τμήμα Α Έτοιμο Σκυρόδεμα)»
 17. Έγκριση 1ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αρταίων»
 18. Έγκριση 1ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗΚΕΔΑ Τμήμα 5: Επιβατικό αυτοκίνητο VAN 9 θέσεων»
 19. Έγκριση 1ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗΚΕΔΑ Τμήμα 6: Επιβατικό όχημα  VAN 2 θέσεων»
 20. Έγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗΚΕΔΑ Τμήμα 4: Ελαφρύ ημιφορτηγό ημικάμπινο 4Χ4 τύπου – PIC –UP»
 21. Έγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας ΤΜΗΜΑ 4 Ηλεκτροανυψούμενο Περονοφόρο ΤΜΗΜΑ 5 Ελαστιχοφόρος Φορτωτής ΤΜΗΜΑ 7 Λοιπός εξοπλισμός»
 22. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση Οχημάτων Δήμου Αρταίων»
 23. Αποδοχή δωρεών κοινωνικού φαρμακείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ