Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2023)

28 Απριλίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 2α Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-5-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11593
/28-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 5883/7.3.2023 απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» (ΑΜ/ΔΣΑ: 80216) προκειμένου να παραστούν (οι δικηγόροι – μέλη της εταιρείας) από κοινού ή κεχωρισμένως στην εκδίκαση της με ΓΑΚ 20162/2022 (ΕΑΚ 599/2022) αγωγής των Κωνσταντίνου Γκεσούλη, Ευστράτιου Λεωνίδα, Καμπέρη Φίλιππου, Τσιανάκα Απόστολου, Καραλή Χρύσανθου, Παππά Ιωάννη και Σιώζου Μαρίας κατά του Δήμου Αρταίων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 2. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθμ. 9/2023 απόφασης Πρωτοδικείου Άρτας
 3. Άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της υπ αριθμ. 27/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (δικάζοντος ως β βαθμιο)
 4. Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση του ισογείου δημοτικού καταστήματος με αρ. (5) συνολικού εμβαδού 28,80 τμ που βρίσκεται στη πλατεία Σκουφα (Κιλκίς) του Δήμου Αρταιων για την λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος
 5. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Των ΟΤΑ»
 6. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2023
 7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Tablets, και Συστήματος Προτεραιότητας για τον Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Ελλάδα 2.0)
 8. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)»
 9. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας  Διαγωνισμού  για το έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων»
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού  του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταιων 2023»
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων»
 12. Ορισμός της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος ΠΑΛΆΙΟΜΑΥΡΑΣ Γραμμενίτσας»
 13. Έγκριση για την σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου Άρτας Δημοτικής Ενότητας Αρταιων» για το έτος 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ