Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

25 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την  29η  Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 29-8-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19510/
2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

  1. Λήψη απόφασης επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αντιπλημμυρική προστασία της Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο
  2. 3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μεταβίβασης της παράτασης μισθωτικής σχέσης , λόγω θανάτου, δημοτικής (σχολικής) έκτασης 8 στρ. στη θέση «ΣΤΕΝΑ» της Τ.Κ. Ρόκκα.

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

  1. Παράταση αρδευτικής περιόδου έτους 2022

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Αρταιων

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

  1. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
  2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

  1. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Παπουτσή Παναγιώτη και μισθώνει η κ. Κτήμα Παπουτσής Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην θέση «ΛΕΡΑ» ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ
  2. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Καλτσή Θεόδωρου και μισθώνει η κ. Τζαλοκώστα Άννα στην θέση «ΧΑΛΙΚΙ» ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας